Treftadaeth ddiwylliannol (Welsh Edition)

Walisisch

Ymddangosodd De Winter yn ei holl ogoniant. Roedd y tywydd yn gas: wyntog, llaith ac anghynnes. Mae'r gwynt gusty yn chwythu ar draws yr awyr cymylau leaden isel, rhwygo oddi ar eu diferion prin o law, chwibanu yn y canghennau noeth chwyn tal. Daeth Victor i fryncyn bychan, y siaradwr yng nghanol y cae blodyn yr haul. Fel arfer drychiadau hyn caru trefnu cwningod aeddfedu. A byddai'n braf heddiw, un ohonynt saethu. Roedd oedd ganddo unrhyw obaith, mwy allan o ystyfnigrwydd. Tair awr yn ddiweddarach ei fod dylino dan draed, pridd du ferwi gan y glaw mynych, ac nid oedd unrhyw gêm, a dim. Hyd yn oed y gwn, ar y dechrau gwasgu ofalus mewn llaw, yr oedd wedi hir ers eu gadael am dro ar y llain. baw mwdlyd glynu wrth eu traed, gan droi yr hen, yn dal i gofio y esgidiau ffêr fyddin, yn y pwysau deugain punt. Ef yn araf ddringo'r bryn – fel y byddech yn ei ddisgwyl, dim nid oedd yn


Mehr auf Amazon:

Treftadaeth ddiwylliannol (Welsh Edition)

Facebook Like

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Copyright © 2009 by Martin Osman Hamann. All rights reserved