?eytan? Gördüm (Majör Book 2) (Afrikaans Edition)

Google Anzeigen

Afrikaans

-?imdiye kadar ya?ad???m her olayda ?eytan,?eytanlar kar??ma ç?km??t? gerçekten.?eytan? gördü?ümden çok eminim.?nsanlar?n para için kendilerini satmalar?ndan tutun da ve yine para için kar?-kocan?n birbirini sat??lar?,arkada?lar?n,karde?lerin birbirlerinin s?rt?na b?çak saplamalar?.Tüm k?skançl?klar?n bir anda yere dökülen kanlar?n akt??? yaralar? delmeleri,iyi niyetli olman?n safl?k ve aptall?k belirtisi olmas?,insanlar?n yava? yava? dünyadaki tüm güzellikleri görüp hissedebilecekleri duyular?n? kaybetmeye ba?lamas?,herkesin birbirinden kaçmaya ba?lamas?,ili?kilerin gerçe?inde her zaman pragmatik dü?üncelerin yatmas?,yetenekli olan?n,i?leri do?ru dürüst yapabilecek olanlar?n,zeki insanlar?n göz k?rpmadan harcanmas?,her ?eyin cennet gibi oldu?unu gösterip,kuca?a oturan insanlar?n sinsice sömürülmesi,insanlara olan biten hiçbir gerçe?in gösterilmemesi,kapal? odalar?n arkas?nda dönen gizli,sap?kça ili?kiler,birbirine çelme takmay? ö?renen çocuklar ve bunun gibi binlercesi.Bu durum kesinlikle meleklerin i?i olamaz..


Mehr auf Amazon:

?eytan? Gördüm (Majör Book 2) (Afrikaans Edition)

Facebook Like

Leave a Comment

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.