Educar i créixer en salut: El paper dels pares i educadors en la prevenció de trastorns alimentaris (Catalan Edition)

2016/11/039bd_Katalanisch_51I9Tbz8QJL

Katalanisch

Aquesta obra neix amb l’objectiu de prevenir i aturar els trastorns de la conducta alimentària, afavorint el coneixement i la comunicació amb els adolescents en general, y en particular quan comencen a aparèixer o desenvolupar aquests trastorns.Els trastorns de la conducta alimentària, entre els quals figuren l’anorèxia i la bulímia nerviosa, són un problema de salut envoltat d’un cercle de mites, si-lencis i desconeixement que afecta principalment a dones adolescents i joves.Aquests trastorns són difícils de tractar, com-porten greus conseqüències físiques, psicològiques i emocionals per a qui els pateix, i perjudiquen el seu desenvolupament psicosocial, afectiu, educatiu i d’identitat.La promoció de la salut és la fórmula més eficaç per afavorir la prevenció dels trastorns alimentaris. És per això que aquest llibre tracta, entre d’altres aspectes, de l’autoestima, de les emocions, de com afavorir hàbits de vida saludables, de com posar nor-mes i límits i de quins canvis tenen lloc durant l’adolescència.Aquest manual s’adreça a la població adoles-cent i als qui poden intervenir de manera efectiva per prevenir i aturar els trastorns de la conducta alimentà-ria: mares i pares, professionals de l’educació, de la medicina d’atenció primària i de la pediatria.


Mehr auf Amazon:

Educar i créixer en salut: El paper dels pares i educadors en la prevenció de trastorns alimentaris (Catalan Edition)

Facebook Like

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Copyright © 2009 by Martin Osman Hamann. All rights reserved