De doorgeslagen stabiliteit van het Romeinse Rijk, de Kerk als economische macht en Spanjes expansie: Achterliggende Doelen als analysemodel voor de economie Deel 2 (Dutch Edition)

Wirtschaftsgeschichte

Hoe zal de economie er in de nabije toekomst uitzien? Komt er een betere wereldeconomie? De lezer zal na lezing zelf het antwoord op deze vragen weten. De moderne economie begint steeds meer te lijken op een economie van vrijbuiters. In de zeventiende eeuw kende Europa een pirateneconomie; ze was door de overheden goedgekeurd. De moderne economie van vrijbuiters zal er natuurlijk veel geavanceerder uitzien. In elk geval zal het gedaan zijn met de ambtenareneconomie der Westerse landen.
Waarom zien we in sommige economieën verstarring, in andere ondernemerschap en innovatie? De schrijver heeft die concepten die achter allerlei economische activiteiten steken als het ware willen ‘vangen’ en ordenen. Daarbij is niet alleen naar hedendaagse situaties gekeken en zijn een aantal historische economieën geanalyseerd. Want niet alles wat op dit moment in de economie vanzelfsprekend is, was in het verleden zo vanzelfsprekend of zal dat in de toekomst ook zijn. De economie ontwikkelt zich niet continu en lineair. Met de theorie van de ‘achterliggende doelen’ (A-doelen) probeer Eppink te verklaren hoe verschillende economieën in elkaar zitten en hoe zij zich ontwikkelden. Met deze geheel nieuwe benaderingswijze, waarvan de uitkomst misschien niet het laatste woord zal zijn, hoopt hij een weg te openen naar een beter inzicht in een van de belangrijkste fenomenen waar elke wereldbewoner mee te maken heeft, de economie.

Hoofdstukken van Deel 2
Opmerking vooraf
Inleiding
Verantwoording: theorie van de ‘achterliggende doelen’ (A-doelen)
Belastingen en economie in het late Romeinse rijk; waarom mislukken ver doorgevoerde stabiliteit-maatregelen?
De antirijkdom-ideologie die rijk maakte: het christendom en de invloed van het A-doel (creatieve) ordening op de economie van het Late Rijk
De exploitatie van de nieuwe wereld, een stap op weg naar globalisatie
De grote spin-offs van de Spaanse business: Indianen, godsdienst en slaven als handelswaar, en een heuse globalisatie
Literatuur


Mehr auf Amazon:

De doorgeslagen stabiliteit van het Romeinse Rijk, de Kerk als economische macht en Spanjes expansie: Achterliggende Doelen als analysemodel voor de economie Deel 2 (Dutch Edition)

Facebook Like

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Copyright © 2009 by Martin Osman Hamann. All rights reserved